Vizsgálatok, felmérések

Állapot -és Mozgásvizsgálat (ÁMV) 5 éves kortól

Neuro-szenzomotoros szemléletű vizsgálat, melynek segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek iskolai beválásával is összefüggő idegrendszeri funkciók érettségének (éretlenségének) szintjét.

Az ÁMV 40 készség- és részképesség profilt vizsgál. Ha bizonyos területeken kimutatható elmaradás, az iskolába lépésig van még idő, lehetőség a fejlesztésre, a hiányos területek felzárkóztatására.

A TSMT Állapot- és mozgásvizsgáló teszt (ÁMV) jellemzői:
 • Megmutatja, hogy a gyermek teljesítményproblémáinak oka organikus-e.
 • 5 éves kortól felvehető.
 • Objektív, a vizsgálat eredményét százalékban adja meg. Ez az elmaradás szintjét teszi szemléletessé.
 • Iskolai beválást/beilleszkedést prognosztizálja.
 • 40-45 perc (kb. 1 tanítási óra!) alatt felvehető.
 • Státusz és folyamat diagnosztikára alkalmas.
 • Nagyrészt nonverbális, utánzáson alapul a feladatok végrehajtása.(elmarad a teljesítményszorongás)
Állapot- és mozgásvizsgálat 5 területe:
 • 1. Idegrendszer érettsége
 • 2. Mozgásvizsgálat
 • 3. Testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás
 • 4. Taktilis terület
 • 5. Ritmusvizsgálat

A vizsgálat után a szülő maga is látja, hogy van-e elmaradás, illetve látja az elmaradás fokát, de a százalékban kimutatott teljesítmény is objektíven tükrözi a gyermek aktuális érettségét.A vizsgálat eredménye alapján látható, hogy a gyermek fejlesztése egyéni vagy csoportos formában történjen.

Korai diagnosztika - Longitudinális komplex vizsgálat (LongiKid©) 3 hónapos kortól-11 éves korig

A központi statisztikák szerint folyamatosan emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma, akik megjelennek a korai fejlesztésben és/vagy SNI ( sajátos nevelési igény) diagnózissal rendelkeznek, ezért kiemelt jelentősége van a korai diagnosztikának és szűrésnek, hogy a lehető legkorábban azonosításra kerüljön az adott gyermek eltérő fejlődése és ezáltal a személyre szabott fejlesztés, a lehető legpontosabban legyen megtervezve.

A LongiKid© egy olyan egyedülálló és rendkívül részletes, diagnosztikai eljárás, amely alkalmas a gyermek mozgásos és kognitív, figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére 3 hónapos kortól 11 éves korig, és amellyel azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavar.

A LongiKid© eszközrendszere saját fejlesztésű, 2013-ban Magyar Terméknagydíjat is nyert. Találhatóak benne játékok, mérőeszközök (hallásvizsgálat), az egyensúlyi rendszert tesztelő eszközök, szemészeti szűrőeljárások, valamint saját feladatlapok is, melyek a grafomotorika, a vizuális feldolgozás és nyelvi terület feladatait tartalmazzák. Az eszközök nagy része alkalmazható a vizsgálatban és a terápiában egyaránt.

A LongiKid© 11 nagyobb területet különböztet meg és 85 megfigyelési szempontot, tartalmaz:

 • Vizuális terület
 • Auditív terület
 • Taktilis terület
 • Nyelvi terület (kifejező és befogadó nyelvi készség)
 • Izomtónus
 • Beállító és egyensúlyi rekciók
 • Archaikus reflexek
 • Nagymozgások
 • Finom mozgások
 • Szociális terület
 • Kognitív funkciók

A vizsgálat, a gyermek életkorától függően 45-90 perc alatt vehető fel.

A vizsgálati eredmény automatikus számítógépes összesítése egyaránt informatív az egészségügyben, az oktatásügyben dolgozó szakembereknek és a pszichológusoknak.

Logopédiai felmérés

A beszéd-nyelvi problémák közül a következőknél végzünk egyéni felmérést:

 • beszédkésés esetén 2 éves kortól, ha a kisgyermek hangadásában, kifejező beszédében, beszéd nélküli kifejező eszközeiben és/vagy beszédmegértésében korosztályához mérten eltérés tapasztalható
 • beszédfejlődési eltérés esetén, ha késve indul a gyermek beszédfejlődése, szókincse nagyon lassan fejlődik, mondatalkotása fejletlen, a grammatikai rendszert nehezen alkalmazza, beszédértési eltérést tapasztalnak, beszéde nehezen érthető, sok hangot nem/vagy rosszul ejt.
 • artikulációs eltérés esetén – négy és fél – öt éves kortól, ha a hangzó beszédben a szülő vagy a pedagógus eltérést tapasztal. Artikulációs és hangképzési felmérés és terápia nem csak kisgyermekkorban történhet, hanem nagyobb gyermekeknél, sőt felnőtt korban is
 • beszéd feldolgozási eltérés ( beszédészlelés, beszédmegértés) esetén
 • az írott nyelv (olvasás – írás) elsajátítás, tanulás terén észlelt eltérés esetén

A felmérést követően a fenti területeken terápiát is ajánlunk, szükség esetén egyéni vagy kiscsoportos formában.

Keressen bennünket bátran!
Elérhetőek vagyunk: Hétfőtől-péntekig 8:00-19:00 óráig
Tel: +36/20-9383-747
E-mail: cseperedofejleszto@gmail.com