Mozgásfejlesztés -TSMT

Mi a TSMT (tervezett szenzomotoros tréning)?

A TSMT az idegrendszer éretlenségéből fakadó tünetek kezelésére kidolgozott terápiás eljárás. A terápia alapja egy neuro-szenzomotoros szemléletű mozgásvizsgálat (bővebben lásd a vizsgálatok menüpont alatt)

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy –és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.

TSMT-I/ Egyéni terápia

Egyéni terápia azoknak a gyermekeknek javasolt, akik a felmérés során nem együttműködők, nem hozhatók feladathelyzetbe, vagy akiknek az előzetes felmérés eredménye ezt indokolja. Tervezett, egyénre szabott feladatsorokat ír a terapeuta a gyermek tüneteinek megfelelően, amiket home -traning (otthon végezhető) formájában az előre megbeszélt utasítások alapján kell végrehajtani. A feladatok játékosak, figyelembe veszik az adott életkori sajátosságokat, testi és szellemi adottságokat. A szülők a betanított tornasort 2-3 hetente kontrollvizsgálat keretében bemutatják, ekkor feltérképezzük az aktuális állapotot.

A rendszeresen, lelkiismeretesen végzett tornasor 8-10 hét után kerül átírásra. Általában 3-6 tréningre van szükség, hogy a torna hatására csoportéretté váljon a gyermek.

TSMT-II/ Csoportos terápia

Csoportos terápiát javasolunk heti két alkalommal azoknak a gyerekeknek, akik a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál, illetve azon gyerekeknek, akik az egyéni terápia során csoportéretté váltak.

A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Tünetek, melyek indokolhatják a TSMT terápiát:

 • Idegrendszeri éretlenség
 • Megkésett vagy túl gyors mozgásfejlődés
 • Izomtónus eloszlási zavar
 • Súlyos beszédhibás
 • Gyenge koordinációs készség és egyensúlyérzék
 • Viselkedési, figyelmi problémák
 • Beilleszkedési problémák
 • Feladattudat, feladattartási nehézségek
 • Irányíthatóság, együttműködési készség problémák
 • Tanulási nehézségek
 • Hiperaktivitás
 • Autizmus

Várjuk azokat a szülőket is, akik a TSMT által szeretnék mozgásra ösztönözni, okosítani csemetéjüket.

TSMT terápia hatásai:

 • Az idegrendszer érési folyamatainak elősegítése
 • Egészséges fejlődésmenet kialakítása
 • Az izomtónus normalizálása
 • Kóros reflexek gátlása
 • Mozgásfejlődés megtámogatása
 • A testi és pszichés terhelhetőség fejlesztése
 • A figyelmi funkciók fejlesztése
 • Általános mozgáskoordináció javítása
 • Irányíthatóság, együttműködési készség fejlesztése
 • Feladathelyzet elfogadtatása, feladattudat javítása
 • Monotónia-tűrés kitartás fejlesztése
 • Kudarctűrés fejlesztése
 • Tudatos mozgástervezés, mozgásszervezés fejlesztése
 • Beszédértés, beszédkészség fejlesztése
 • Az iskolaérettséghez szükséges készségek kialakítása

Keressen bennünket bátran!
Elérhetőek vagyunk: Hétfőtől-péntekig 8:00-19:00 óráig
Tel: +36/20-9383-747
E-mail: cseperedofejleszto@gmail.com