Iskola előkészítő foglalkozás

Iskola-előkészítő csoportjainkba várjuk azokat az 5-6-7 éves gyerekeket, aki 2018/2019-es tanévben kezdik meg az iskolát.

A foglalkozások kiscsoportos formában 2-4 gyerekkel történnek. A gyerekek játékos feladatmegoldások közben gyakorolják a különböző számkörökben való számolást, a mintamásolással kapcsolatos feladatokat, az írás-mozgásos és sorozatkészség fejlesztését, a látási, szóbeli emlékezettel kapcsolatos feladatokat, a formaérzékelési képességeket, a különböző relációkat, stb. A tanuláshoz szükséges alapkészség fejlesztése, a hátrányok ledolgozása a cél.

Az iskolai sikeresség a jól megalapozott részképességekkel kezdődik!

Igény szerint egyéni iskola előkészítő foglakozásra is van lehetőség.

 • Gyenge, erőtlen testi felépítés
 • Idegrendszeri éretlenség
 • Összerendezetlen nagy- és finommozgások
 • Fáradékonyság
 • Könnyen terelődő figyelem
 • Szabályok betartásának nehézsége
 • Nehézségek a térbeli és időbeli tájékozódásban
 • Kialakulatlan lateralitás (oldaliság), irányok tévesztése
 • Helytelen ceruzafogás
 • Szegényes szókincs
 • Önállóság hiánya
 • Mondatalkotási nehézségek
 • Fejletlen feladattudat
 • Gyenge monotónia-és kudarctűrés
 • Érdektelenség, motiválatlanság
 • Hiányos általános tájékozottság
 • Kapcsolatkötési képesség nehézsége
 • Fejletlen akarat, az érzelmeik által vezéreltek
 • Gyenge alkalmazkodási és beilleszkedési készség

Keressen bennünket bátran!
Elérhetőek vagyunk: Hétfőtől-péntekig 8:00-19:00 óráig
Tel: +36/20-9383-747
E-mail: cseperedo@gmail.com